vergaderingAfgelopen vrijdagavond d.d. 27 november j.l. werd wederom de jaarlijkse ledenvergadering van RSV NEO gehouden in Paardensportcentrum De Zuidstroom te Vinkega.
Om 20.00 uur heette voorzitter Toon Hop de aanwezige leden welkom.
RSV NEO telt momenteel 68 leden, waarvan 3 ere-leden.
’s Maandagsavond en dinsdagavond wordt er les gegeven door Joyce Haaijer en Anica Kortekaas.
De pony-les bestaat uit 3 amazones; in de paarden- lessen geven 9 ruiters en amazones acte de presence.

toon-en-helgaMaaike verzorgde de ingekomen stukken, mededelingen en het jaarverslag van 2014-2015.
Na de pauze volgde het verslag van de penningmeester: Helga Veldman.
De kascommissie bestaat uit: Ingrid Sanders, Marjoke Oenema en Aukje Jager.
Vervolgens ging men over tot de bestuursverkiezing : Toon en Helga waren aftredend en beide ook weer herkiesbaar.
Er waren geen tegenkandidaten, dus Toon en Helga werden herkozen.

 

jolanda-en-ingridDe contributie werd 5 euro verhoogd en wel voor twee jaar.
Na de rondvraag, sloot de voorzitter de vergadering en gaf het woord aan
Jolanda Naberhuis, zij verzorgde een boeiende presentatie over de Bereden Politie.
Aan het einde van de lezing mocht Ingrid Sanders het “pak”passen, wat de politie te paard draagt.

Tip: Bekijk het filmpje op Facebook RSV NEO.
Na afloop werd nog een hapje en een drankje genuttigd in de kantine, de afsluiting van een gezellig samenzijn.