Afmelden van de startpas moet gebeuren voor 30 november a.s.; je zal de pas zelf moeten afmelden bij de KNHS.

Het afmelden van het lidmaatschap van de KNHS of  het lidmaatschap van RSV NEO moet je bij Maaike Bont doen, ook voor 30 november a.s.

Vragen: Mail naar rsvneo@outlook.com.