Woensdagavond 12 april j.l. werd in Paardensportcentrum De Zuidstroom te Vinkega de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Het was een belangrijke vergadering, want het interim bestuur stelde, maar liefst 4 nieuwe bestuursleden voor, en de vraag was of de aanwezige leden daar mee akkoord gingen.
Er werd unaniem voor akkoord gestemd.
Het bestuur van RSV NEO bestaat nu uit de voorzitter Nanda Eberwijk. (zie foto uiterst rechts)
De voorzitter werd door de vergadering gekozen en de andere bestuursleden zijn:
Alette Dam, Janette IJbema, Nienke Stuivenberg en Elly Sybrandy-Haringsma.
De bestuursleden zullen onderling de taken verdelen.
Maaike Bont (interim-secretaresse) zal de toekomstige secretaresse inwerken en Maaike blijft onze wedstrijd-secretaresse.
Met een afscheidswoord en diverse presentjes werd afscheid genomen van Annemarie Bosma, Danielle Jochems en André Verra.
Na verder het officiële gedeelte van de vergadering te hebben afgehandeld ging men over tot de Bingo.
Altijd gezellig en ook leuke prijzen te winnen!