De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van RSV NEO is verzet naar woensdag 12 april a.s.
Woensdag 15 maart was de datum vastgesteld in de vergadering van 30 november j.l., maar deze datum is niet haalbaar.
Momenteel heeft RSV NEO een interim-bestuur bestaande uit :
Annemarie Bosma (Voorzitter en zittend bestuurslid), Jannette IJbema (zittend bestuurslid), Maaike Bont, Alette Dam, Nanda Eberwijn en Elly Sybrandy-Haringsma.
Annemarie Bosma is aftredend,  Maaike en Elly zijn interim bestuursleden. Alette, Nanda zijn nieuwe bestuursleden en moeten worden gekozen door de vergadering d.d. 12 april a.s.
Maaike treedt terug en Elly wil nog wel een bestuursfunktie houden, maar moet ook door de vergadering gekozen worden.
Nader bericht volgt, want de leden ontvangen voor 12 april a.s. een Agenda en de Notulen van de vergadering van 30 november j.l.
Foto:
Vergadering RSV NEO.