Afgelopen zaterdag 5 maart j.l. werd wederom het jaarlijkse dressuurconcours van RSV NEO gehouden.
In Paardensportcentrum De Zuidstroom te Vinkega uur startte om 9.00 uur de eerste combinatie in de B dressuur.
RSV NEO kijkt terug op een geslaagd dressuurconcours en BEDANKT de deelnemers, de juryleden en de vrijwilligers!
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd en misschien tot volgend jaar!
Van RSV Neo waren de volgende combinaties succesvol:
Dressuur klasse L1: Loes Oosterhof Pen en Rens, zij behaalden 181 punten.
Dressuur klasse L2: Bianca Boertje met Zusy: 185 en 187 punten, goed voor een 3e en 4e prijs. In dezelfde klasse:
Reina Banis-Hop met Floris T: 183 en 195 punten, zij wonnen een tweede en vierde prijs.
Dressuur klasse M1: Moniek Hazeloop met Damaika: 2 x 182 punten en ook nog een derde prijs.
5 maart j.l.