Wist u dat . . . ook Carolien van den Berg en Paul Smits in het huwelijksbootje zijn gestapt!!! . .  en wel op vrijdag 20 mei j.l.
U mag Carolien vanaf heden Carolien Smits-v.d. Berg noemen.
Heel veel geluk toegewenst!
bruiloft
Familie-uitbreiding bij Vincent en Jessica Hoekstra in Oldeholtpade.
Iedereen mag het horen, dat in huize Hoekstra 3 juni j.l. STAN is geboren.
Van Harte Gefeliciteerd en rsv. NEO wenst jullie ook veel geluk toe!
Stan

Op maandagavond rijden van half zeven tot half 8 de pony’s t.w. Annemieke, Marijn en Tess.
Om half 8 begint de les van: Aukje, Daniëlle, Loes en Marjon, vervolgens rijden om half 9 Amarins en Evenita.
Amarins Venema rijdt momenteel op haar draver, maar zij heeft een jonge Furore en daarmee gaat zij waarschijnlijk op dinsdagavond rijden.
Op dinsdagavond geeft in de even week Anica Kortekaas een springles, de andere week geeft Joyce dressuurles.
In deze les rijden Helga, Inge, Ingrid en Wybren mee en wel van half 8 tot half 9.