Even een overzicht van de lessen van RSV NEO op maandag- en dinsdagavond.
Maandagavond rijden er 2 groepen, t.w. van 19.00 tot 20.00 uur:
Djurra, Noor, Saskia, Marijn, Denise en Bridget.
Deze groep heeft de ene week springles en de andere week dressuurles.
Van 20.00 uur tot 21.00 uur rijden de volgende lessers:
Janny, Marjan, Paulien (1x in de 14 dagen), Trea of Rudy.
Deze groep heeft iedere week dressuurles.
Op dinsdagavond rijden de volgende ruiter en amazones:
Amarinske, Helga, Ingrid, Senna en Wybren.
Deze ruiters rijden de ene week dressuurles en de andere week springen.
De instructie op de dinsdagavond wordt verzorgd door Marjoke Oenema-Hop (dr.) en Anica Kortekaas (spr.).
Op de maandagavond worden momenteel proeflessen gegeven door de instructie. (zie verderop de web-site het voorstellen van de instructie).
Foto: Clubkampioen 2020 Marijn Bosma.