Helaas kan de indoor dressuurwedstrijd, welke  op zaterdag 6 maart a.s. zou worden verreden in Paardensportcentrum De Zuidstroom te Vinkega niet doorgaan.
**
Ook het jaarlijkse pony-meten is in januari geannuleerd, zodra de maatregelen worden verruimd, wordt een nieuwe datum voor het opmeten van de pony’s, door dhr. Te Velde, gepland.
**
Nieuwe Europese Gezondheidsverordening per 21 april 2021.
De strengere identificatie- en registratieplicht voor paarden lijkt de meest ingrijpende verandering.
Er wordt nog aan de details van de uitvoering gewerkt.
De basis van de nieuwe Europese wet is het tegengaan van de verspreiding van besmettelijke ziekten.
Meer informatie op de web-site van de knhs of op de site van de sectorraad paarden.
**
De contributie nota’s van RSV NEO voor het jaar 2021 worden in week 9 per mail aan de leden verstuurd.
De afdracht voor de KNHS is hetzelfde gebleven t.w. 25,75 euro.
Contributie bedraagt per jaar 65 euro; Jeugdleden t/m 18 jaar 40 euro en tweede gezinsleden (jeugd) 30 euro.
**
Onderstaand een foto uit de oude doos:
De Fam. Van Pijkeren van Camping De Heimolen te Baarle Nassau sponsorde voor de leden van RSV NEO de paarden dekjes.
Op een donderdagavond, oktober 2003, werd dit  heuglijke feit in de binnenmanege van het DAC aan de Hoofdstraat Oost te Noordwolde “officieel” bevestigd.
De amazones zijn van links naar rechts: Sjoukje Bergsma-Prakken, Elly Sybrandy-Haringsma, Saskia Higler en Jessica Hoekstra -de Vries.
De bestuursleden zijn (v.l.n.r.) Corrie Oosterom, Jentje de Vries en voorzitter Lammert van Veen met Lammie en Gert Jan van Pijkeren.