Vrijdagavond 27 januari j.l. werd de einduitslag bekend gemaakt van de Rabo Leden Sponsoring Aktie.
De interessante avond werd door Arjen de Boer, sportverslaggever Omrop Fryslan geopend, vervolgens gaf Rients Schuddebeurs, directeur Rabobank Heerenveen ZuidOost Friesland, een leerzame visie over de  bestuurstaken binnen een vereniging.
Jan Willem Delfsma, bestuurslid van korfbalvereniging SCO (250 leden – 77 stemmen), vertelde dynamisch over het reilen en zeilen van deze club.
Tenslotte hield Luuc Eisenga, directeur SC Heerenveen, een lezing over sportmarketing.
En dan natuurlijk de prijsuitreiking van de “ludieke” aktie en de top 5 van de Rabo Ledensponsoring.
De ludieke aktie werd gewonnen door Schooladvies Commissie Sint Radboud te Jirnsum, zij maakten een filmpje over de school, zij wilden nl. graag muziekinstrumenten aanschaffen voor de kinderen.
RSV NEO behaalde 31 stemmen, dus een bedrag van 155 euro.
Wij zijn daar heel blij mee en bedanken alle personen , die op onze vereniging hebben gestemd en natuurlijk Rabobank Heerenveen Zuid Oost Friesland.
Rabo Leden Spons. aktie