Kring de Drie Stromen heeft voorgesteld geen 2 selectie-wedstrijden meer te rijden, maar in het vervolg maar een wedstrijd te verrijden. De leden van alle rijverenigingen kunnen hun mening doorgeven aan de secretaris of secretaresse van hun vereniging. Als men het met dit voorstel eens is, gaat er vanuit de Kring een verzoek naar Regio Paardensport Friesland. Als voornoemde daar mee akkoord gaat wordt het aangepast, dus het is eerst nog even afwachten. Is er nieuws dan wordt dat bekend gemaakt.