De Ledenvergadering van RSV Neo was geslaagd. Om 20.00 uur heette Toon Hop de aanwezige leden van harte welkom. In totaal waren ongeveer twintig personen incl. bestuur aanwezig.
Na afhandeling van het jaarverslag 2015-2016 door Maaike en het  financiële verslag door penningmeester Helga werd een nieuw lid van de kascommissie benoemd en dat werd Amarinske Venema.
De kascommissie bestaat nu uit: Marjoke Oenema, Aukje Jager en reserve Amarinske Venema.
Toon Hop treedt af en daarvoor komt Patricia Berger in het bestuur.
ledenvergadering
Na het afscheid van Toon Hop en de rondvraag, werd er een leuke quiz gehouden bestaande uit 10 algemene vragen, 10 vragen over de paarden en of -sport.
Daarna onderdeel 2: Proef ik het goed??
aukje-koopstra
(Op de foto links, erelid Klaasje Braam; RSV Neo heeft drie ere-leden en dat zijn Piet van der Meer, Berend Westerveen en Klaasje.)
Na het hilarische “hapjes proeven”, ging men verder met onderdeel 3 en 4 nl. het hoofdstel zo snel mogelijk weer in elkaar zetten en de spelletjes.
Een gezellige afsluiting met als winnaars het team van Amarinske Venema, Marjon Wolthoff en Aukje Koosptra, als goede tweede het team van Ingrid Sanders, Annemiek Brak en Klaasje Braam.
Om kwart over elf ging een ieder in goede stemming huiswaart.
Zaterdag werd er in Vinkega een dressuurwedstrijd gehouden, de tweede wedstrijd om de Vinkega-bokaal (dressuur). In de B-dressuur winstpunten voor Calvin de Vries met Avanti.
In de klasse L1 reed Amarinske Venema met Beniki 183 en 186 punten bij elkaar goed voor een 5e en 6e prijs.
Helga behaalde 182 punten met Lester en zij werd zesde.
Marijn Bosma ging met Davey naar Steenwijk. Bij het B springen cat CDE werd zij tweede. door een foutloos parcours te rijden en voor stijl 77,5 pnt. te behalen.