Voor het opzeggen van het LIDMAATSCHAP van RSV NEO of van de KNHS moet men voor
1 DECEMBER a.s. Maaike schriftelijk of via de mail bericht doen.
rsvneo@outlook.com
Maaike stuurt een ontvangstbevestiging, ontvangt men deze niet, neem dan contact op met Maaike!
***
STARTPAS OPZEGGEN . . .  dit dient men zelf te regelen door in te loggen op de web-site van de KNHS en vervolgens de pas op te zeggen.
***
EN . . .  NIET VERGETEN. . .LEDENVERGADERING 8 december a.s. PSC De Zuidstroom te Vinkega, aanvang 20.00 uur.
Foto: Gezellige BBQ, juli 2017.
evanita e.a.