Woensdagavond 23 maart j.l. hield RSV NEO haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Paardensportcentrum De Zuidstroom te Vinkega.
Om 19.30 heette voorzitter Annemarie Bosma iedereen welkom. 15 leden gaven acte de presence.
Na de mededelingen werd het jaar verslag 2020/2021 voorgelezen door secretaresse Danielle Jochems.
Vervolgens een presentatie van het financiële verslag door penningmeester Elly Sybrandy-Haringsma.
De belangrijkste persoon deze avond was natuurlijk Maaike Bont. Maaike zat reeds 20 jaar in het bestuur en zij was nu aftredend en niet herkiesbaar.
Het werd een feestelijk afscheid en men begon met koffie/thee en GEBAK!
In een speech voor Maaike werden haar 20 jaren in het bestuur in vogelvlucht doorgenomen, daarna werd zij in de bloemetjes gezet en ontving verschillende cadeaus.
Het was een mooi afscheid en een gezellige vergadering, een mooie afsluiting voor Maaike.
De nieuwe bestuursleden André Verra en Nienke de Wolff stelden zich voor aan de aanwezige leden.
Ook Renata van Stein, zij zal helpen met de activiteiten te organiseren, werd welkom geheten en
vertelde het een en ander over haarzelf.
Onder het genot van een hapje en een drankje speelden de aanwezigen een aantal spelletjes BINGO.
Dat is altijd lachen en hilarisch en. . . . . . er waren mooie prijzen te winnen en. . . . . de hoofdprijs was voor
MAAIKE zij werd nl. ERE-LID van RSV NEO.
Toen daarna de prijzenpot leeg was sloot voorzitter Annemarie Bosma om een uur of tien de vergadering.
Een indruk van de vergadering: