Woensdagavond 21 november organiseert DAC de Stellingwerven een NAJAARSLEZING over paarden.
De ontvangst is om 19.00 uur in Café Restaurant Boszicht te Nijeberkoop.
Paardenveearts Josephine van Nieuwenhuizen geeft een lezing over het West-Nijl-virus bij paarden, vervolgens
behandelt Bert Jansen van Zoetis het actuele onderwerp Rhinopneumonie en tenslotte vertelt Ydo van der Brug  alles over paardengebitten en het onderhoud daarvan.
Kortom het beloofd een leerzame avond te worden.
Meer info: https://www.dierenartsencentrum.nl/nieuws/najaarslezing-paard
Foto: Kringvergadering d.d. 1 november te Drachten, Josephine vindt een aandachtig gehoor met haar lezing
“Ontwormen bij Paarden”.