Wanneer men het lidmaatschap van RSV NEO wil opzeggen, dan moet men dat doorgeven voor:
**** 1 december 2019

en wel schriftelijk bij:

***** Maaike Bont e-mail adres:  rsvneo@outlook.com

Foto: Jaarlijkse Ledenvergadering d.d. 22 november 2019.