De Rabobank Heerenveen ZuidOost Friesland investeert in lokale CLUBS, VERENIGINGEN en STICHTINGEN door deze mee te laten delen in hun winst.
Alle leden van de Rabobank hebben een PERSOONLIJKE CODE ontvangen en met deze code kan men stemmen op jouw favoriete vereniging.
Is men nog geen lid, dan kan men zich alsnog opgeven, de volgende dag ontvangt men de code en men kan STEMMEN!
Men kan 5 keer stemmen en maximaal 2 keer op jouw favoriete club.
Zoek op de site
Rabobank.nl/clubsupport
Daar kuntĀ  U Uw stem op RSV NEO kwijt.

STEMMEN DOEN.

Info: Open bijgaande poster: Publicatie7