Tarieven van RSV NEO

Bij RSV NEO is het ook mogelijk alleen administratief lid te worden zonder lesverplichting.

Tarieven per 1 januari 2022.

 • Contributie lidmaatschap RSV NEO (lessend of niet lessend)  65,00 euro per jaar.
  Lidmaatschap vanaf 1 oktober t/m 31 december. Men ontvangt reductie. De contributie bedraagt dan 32,50 euro.
  **
  Contributie lidmaatschap Jeugdleden 40 euro.  (Jeugdleden zijn leden t/m 18 jaar, in het jaar dat men 19 jaar wordt, gaat men 65.00 euro contributie betalen).
  2e gezinslid Jeugdleden 30,00 euro. (2e Gezinslid Jeugdleden geldt alleen voor leden t/m 18 jaar, in het jaar dat men 19 jaar wordt gaat men 65 euro contributie betalen).
  **
  De kosten van de clublessen zijn 96,00 euro per kwartaal. ( 8 euro per les).
  Attentie: Zie ook “Belangrijke mededeling”!!
  **
  Leden van RSV NEO kunnen een gastles nemen: kosten 10 euro per les.
  **
 • Er is geen zomer- of winterseizoen meer; er wordt gelest per kwartaal. Opzeggen van de lessen  voor het einde van het kwartaal bij Elly Sybrandy-Haringsma.
  tel. 06-237 40 480 of e-mail   esybrandy@home.nl
  **
  BELANGRIJKE MEDEDELING!
  In geval van bijzondere situaties, waarin er niet gelest kan worden (bijv. Corona-crisis, Rhino-virus), beslist het
  bestuur over het in rekening brengen van het lesgeld.
  In voornoemde situaties  worden alleen de lessen berekend, welke daadwerkelijk gereden of gegeven
  zijn.
  **
 • Als men aan wedstrijden wil deelnemen heeft men nodig:
 • Paarden: Startpas
 • Pony’s: Startpas
  Zie de verschillende soorten startpassen (betr. periodes) en bedragen op de tarievenlijst van de KNHS.
  Het lidmaatschap van de KNHS bedraagt 26,25 euro/jaar.
  Tarievenlijst 2022 KNHS zie: www.knhs.nl

Paard en pony moeten een paspoort bezitten. (Paard en pony moeten gechipt zijn en ieder jaar (binnen het jaar)  ingeent worden tegen influenza.)
Nieuw: Voor paarden en pony’s geboren in 2022 wordt de basis-enting 3x. (was 2x).
Wedstrijd-pony’s tm 8 jaar moeten voor april gemeten worden.

Andere sites voor informatie over de tarieven van KNHS zijn:
knhs.nl/lidmaatschap2022
knhs.nl/ledenvoordeel
knhs.nl/startpassen
knhs.nl/tarieven
KNHS servicedesk tel. 0577-408300
mail-adres: servicedesk@knhs.nl