Tarieven van RSV NEO

Bij RSV NEO is het ook mogelijk alleen administratief lid te worden zonder lesverplichting.

Tarieven per 1 januari 2019.

 • Contributie lidmaatschap RSV NEO (lessend of niet lessend)  65,00 euro per jaar.
  Lidmaatschap vanaf 1 oktober t/m 31 december. Men ontvangt reductie. De contributie bedraagt dan 32,50 euro.
  Contributie lidmaatschap Jeugdleden 40 euro.  (Jeugdleden zijn leden t/m 18 jaar, in het jaar dat men 19 jaar wordt, gaat men 65.00 euro contributie betalen).
  2e gezinslid Jeugdleden 30,00 euro.
  De kosten van de clublessen zijn per maand 32,00 euro.
  Leden van RSV NEO kunnen een gastles nemen: kosten 10 euro per les.
 • Er is geen zomer- of winterseizoen meer; er wordt gelest per kwartaal. Opzeggen van de lessen 30 dagen voor het einde van het kwartaal bij Elly Sybrandy-Haringsma
  tel. 06-237 40 480 of e-mail   esybrandy@home.nl
 • Als men aan wedstrijden wil deelnemen heeft men nodig:
 • Paarden: Startpas
 • Pony’s: Startpas
  Zie de verschillende soorten startpassen (betr. periodes) en bedragen op de tarievenlijst van de KNHS.
  Het lidmaatschap van de KNHS bedraagt 25,75 euro/jaar.
  Tarievenlijst 2019 KNHS zie: www.knhs.nl

Paard en pony moeten een paspoort bezitten. (Paard en pony moeten gechipt zijn en ieder jaar (binnen het jaar)  ingeent worden tegen influenza.)
Wedstrijd-pony’s tm 8 jaar moeten voor april gemeten worden.

Andere sites voor informatie over de tarieven van KNHS zijn:
knhs.nl/lidmaatschap2019
knhs.nl/ledenvoordeel
knhs.nl/startpassen
knhs.nl/tarieven
KNHS servicedesk tel. 0577-408300
mail-adres: servicedesk@knhs.nl