Afgelopen vrijdagavond werd de jaarlijkse ledenvergadering van RSV Neo gehouden te Vinkega.
Onderdeel van de agenda was de bestuursverkiezing, deze keer was voorzitter Toon Hop aftredend en niet herkiesbaar.
Vanaf 2009 vervulde Toon de functie van voorzitter en hiervoor werd hij door Maaike, namens de leden en de andere bestuursleden,
bedankt.
RSV NEO wenst Toon nog heel veel goede jaren toe en ongetwijfeld zullen wij hem nog vaak tegenkomen op concours met zijn dochters en kleindochters.
(Foto: Toon Hop).
toon-hop