RSV NEO wenst iedereen een sportief, gezond en succesvol 2022 toe en wil graag de volgende datum onder de aandacht brengen:
WOENSDAGAVOND 23 MAART a.s.   wordt de ALGEMENE LEDENVERGADERING gehouden in
Paardensportcentrum De Zuidstroom te Vinkega.
Wij beginnen om 20.00 uur.
Leuk om de leden even op een andere manier te ontmoeten en op de hoogte te worden gebracht van het reilen en zeilen van RSV NEO.
Na afloop van het “officiële gedeelte” altijd een gezellige ACTIVITEIT.

De JAARLIJKSE CLUBDAG wordt gehouden op een nader te bepalen datum.