Het is alweer zo’n beetje drie weken geleden dat de BBQ werd gehouden, georganiseerd DOOR een aantal leden van RSV Neo VOOR alle leden van RSV Neo.
evanita e.a.
AMARINSKE WIL ER NOG GRAAG EVEN OP TERUGKOMEN EN ONDERSTAAND HAAR VERHAAL:
“Het is alweer drie weken geleden dat wij een succesvolle bbq hebben weten neer te zetten. Er is veel gelachen, gepraat en na mijn weten heerlijk gegeten.
Persoonlijk wil ik nog ieder bedanken, die aanwezig was, want wat was het leuk om elkaar eens op een andere manier te zien.
Dit motiveert mij persoonlijk om weer met een nieuw activiteit-idee naar het bestuur te stappen.
DUS WIE WEET . . .  en in ieder geval tot op de LESSEN van MAANDAG- en DINSDAGAVOND!!!”
nog even bbq
Marijn Bosma was zeer succesvol op Beauty bij het concours te  Bakkeveen afgelopen week-end. In de B-dressuur behaalde de combinatie 3 winstpunten door
181 en 196,5 te scoren. Bij het BB-springen was zij foutloos.
spokedam
Staatsbosbeheer pleegt GROOT ONDERHOUD aan de RUITERPADEN  op de SPOKEDAM en wel van 3 tot 12 augustus.
Het ruiterpad achter CAMPING de Hanestede wordt later bijgewerkt, het pad is nu te nat.