Nog even een reminder  . . . . Vergeet je niet op te geven voor de BARBECUE zaterdag 15 juli bij de fam. Venema, aan de Schapendrift!!

Graag voor 9 juli a.s.

In bijgaande flyer zijn de bedragen aangepast!

NEO BBQ d.d. 15 juli a.s.

GEZELLIG TOT ZATERDAG 15 JULI a.s.!!