Wie niet waagt, die niet wint. Men kan nog loten kopen t/m 27 maart a.s.
Er zijn prachtige prijzen te winnen en door de naam NEO in te vullen steunt men ook onze vereniging.
Meer info: zie knhsloterij.lotify.com
**
Woensdagavond 31 maart a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden via Zoom.
Alle leden hebben een uitnodiging per mail ontvangen en men kan zich opgeven bij Maaike.
Graag uiterlijk 30 maart voor 20.00 uur aanmelden.
Agenda d.d. 24 maart 2021.
1. Opening door de voorzitter Annemarie Bosma.
2. Mededelingen.
3. Initiatief voor het organiseren van activiteiten door Renata van Steijn.
4. Eventueel nader vast te stellen .
5. WVTTK.
6. Sluiting door de voorzitter.

Lang geleden . . . . . .ALV november 2019.