Calvin de Vries en Avanti startten afgelopen zaterdag op het concours te Vinkega.
Ondanks dat deze combinatie nu in een hogere klasse rijdt  nl. L1 dressuur, sleepten zij toch weer winstpunten en
prijzen in de wacht.,
De 1e proef was goed voor 191,5 punt en in de tweede proef zette de combinatie een score van 193 punten neer.
Goed voor een tweede en zesde prijs.,
Johanna Bruinsma met Yet, ook in de klasse L1, behaalde 180 punten.
Annemiek Jager kwam met haar pony Wonderboy in Gorredijk aan de start. Zij reed twee keer een winstpunt nl. 181,5 en 183 punten.
****
Momenteel geeft Lisa Bergsma uit Boijl proeflessen op de maandagavond en natuurlijk staat al lang bij jullie in de agenda
genoteerd:  vrijdagavond 8 december VRIJHOUDEN: Jaarvergadering RSV NEO met een lezing van PAUL VERSLUIS!!
Foto: afgelopen zomer.
gezellig