Stuur het volledig ingevulde formulier naar rsvneo@outlook.com

Onze rijvereniging

L.R. NEO is opgericht in 1945.
P.C. Jong-NEO is opgericht in 1966.
Per 1 januari 2008 zijn L.R. NEO en P.C. Jong-Neo samengegaan als 1 vereniging, te weten Ruitersportvereniging Noordwolde e.o. (RSV NEO).

De vereniging stelt zich het volgende doel: het bevorderen en beoefenen van de paarden- en ponysport in verenigings verband. De vereniging maakt deel uit van een Kring (Kring ‘De Drie Stromen’), welke weer aangesloten is bij de Regio Friesland. Landelijk zijn alle¬† verenigingen en provinciale bonden aangesloten bij de K.N.H.S. te Ermelo.

Lessen

De maandagavond is de vaste lesavond.
Er wordt lesgegeven bij PSC De Zuidstroom te Vinkega.
De lestijden zijn vanaf 19.00 uur t/m 21.00 uur op de maandagavond.

Nieuwe leden kunnen twee proeflessen volgen, nl. 1 dressuurles en 1 springles.
Als men lid van RSV NEO is kan men ook een gastles nemen: kosten 10 euro per les.
De instructie wordt verzorgd door Rita de Jong-Bergsma.

In overleg met de lessers wordt 1x in de 3 weken een springles gegeven.

Tijdens de lessen is het dragen van een veiligheidshelm/cap verplicht!
Indien je niet kunt lessen: Voor de lessende leden wordt gebruik gemaakt van de Maandagavond-App.
Op deze Maandagavond-App kan men belangrijke informatie over de les vernemen en doorgeven.

Geschiedenis van NEO

Een drietal leden van de Landelijke Rijvereniging bij een optocht in de jaren 50.
Van links naar rechts: Margje ter Haar uit Vledder, Klaasje Roders en Piet van der Meer uit Noordwolde.

Landelijke rijvereniging NEO is in juni 1945 opgericht.

Foto: Een gezellig samenzijn na afloop van een kringwedstrijd. (omstreeks 1950.)

Onderstaand in de bijlage : DE GESCHIEDENIS VAN RSV NEO.
Geschiedenis L.R. NEO.

In de onderstaande bijlage nogmaals een verkort verhaal, inclusief foto’s, over de
Geschiedenis  van L.R. NEO.
Dit verhaal heeft in het “Krommestede Journaal” gestaan.
De redactie vond het leuk voor haar lezers, om de geschiedenis van de verschillende sportverenigingen in Noordwolde
in voornoemd blad te plaatsen.
Zo ook van L.R. NEO.
Geschiedenis LR NEO geschreven voor het Krommestede Journaal.

HET VERHAAL OVER HET OPRICHTEN VAN PONYCLUB JONG NEO IN 1966.