Het Concours Haulerwijk dat wordt gehouden d.d. 23 en 24 augustus a.s. IS AFGELAST!!