Vrijdagavond 30 november j.l. werd de Jaarlijkse Ledenvergadering van RSV Neo gehouden in Paardensportcentrum De  Zuidstroom te Vinkega.
Maar liefst 15 personen, incl. bestuur gaven acte de presence. Later op de avond schoof Henk de Vries nog aan.
Voorzitter Helga Koopstra- Veldman opende om 20.00 uur de vergadering. Na het vermelden van de ingekomen stukken en mededelingen, verzorgde secretaresse Maaike Bont het jaarverslag 2017/2018.
In een extra agenda-punt werden de lessen op de maandagavond toegelicht. RSV Neo heeft nl. in overleg met RSV Generaal van den Bosch besloten, de lessen van beide verenigingen op maandagavond, samen te voegen.
Op maandagavond wordt per 26 november j.l. van 19.00 uur tot 20.00uur een les gegeven met de volgende amazones: Chanice Pit en Laura Gorte, beiden van Generaal van den Bosch en van RSV Neo Evanita Methorst en Marijn Bosma.
De instructie is in handen van Lisa Bergsma (invaller voor Lisa is Anja Prop) . Wanneer de instructrice van onze club weer ter been is, geven Lisa en Jolanda Naberhuis de lessen om en om.
Jolanda heeft twee midden-voetsbeentjes gebroken en is herstellende.
Het samenvoegen van de lessen is tot 1 april a.s.
Vervolgens presenteerde penningmeester Elly Sybrandy-Haringsma het financieel jaarverslag 2017/2018 met aansluitend het verslag van de kascommissie t.w. Aukje Jager en Amarinske Venema.
Amarinske zal volgend jaar weer de kas controleren, samen met Ingrid Sanders, reserve-lid is Wybren Koopstra.
Na de pauze werd nog even stilgestaan bij de AVG, de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens, ingegaan op
25 mei 2018.
Helga Koopstra-Veldman is in 2009 in het bestuur gekomen, zij was nu aftredend, maar maakt de 10 jaar vol, want zij stelde zich nog herkiesbaar voor 1 jaar.
Na de rondvraag kwam Linda Ernst aan het woord met haar lezing: Door Het Oog Van De Jury.
Foto: Linda.

Na deze boeiende lezing, speelden de aanwezigen, onder het genot van een hapje en een drankje, nog 3 spelletjes Bingo.
De prijswinnaars Annemieke Jager, Evanita Methorst en Ingrid Sanders gingen elk met een mooie prijs naar huis, aangeboden door Esthers Ruitersport, Hoofdweg 142 te Oldeholtpade.
Het was wederom een gezellige vergadering.