Woensdagavond 31 maart j.l. vond de digitale Algemene Ledenvergadering plaats.
Aanwezig 7 leden inclusief bestuur van RSV NEO.
Voorzitter Annemarie Bosma opende de vergadering om 19.30 uur, vervolgens was de secretaresse Maaike Bont aan het woord met de mededelingen.
Amarinske Venema had een agenda-punt ingebracht, betreffende de lessen.
Nadat de vergadering deze vraag had afgehandeld werd het Financieel Overzicht 2019/2020 behandeld door de penningmeester Elly Sybrandy.
RSV NEO gaat op verzoek van de aanwezige leden in ieder geval meer activiteiten organiseren.
Vanaf maart 2020 was dit helaas niet mogelijk, maar wij blijven voor 2021 positief en men hoort van  RSV NEO!
Om 20.30 uur werd de vergadering beëindigd door de voorzitter.
**
Registratieplicht paarden per 21 april 2021.
Hier is al veel over geschreven en voor de registratieplicht dient men onderscheid te maken tussen de houder van een paard en de houder van een locatie met paarden.
Een houder van een paard is verantwoordelijk voor de indentificatie van het paard middels chip, paspoort en registratie bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie.
De houder van een locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de paarden op zijn locatie op zijn UBN nummer bij de RVO.
**
CORONA.
Door de oplopende besmettingen momenteel zijn de huidige maatregelen verlengd tot 20 april a.s.
De avondklok is vanaf 31 maart van 22.00 uur tot 4.30 uur.
Op dinsdag 13 april neemt de overheid een besluit over de periode na 20 april.
Zodra enige versoepelingen worden aangekondigd zal de KNHS direct weer meetmomenten mogelijk maken.
**
Ondanks alles . . . . . WENST RSV NEO IEDEREEN GEZELLIGE PAASDAGEN TOE!!