GEZOCHT:
##########
voor Diana Mulder te Oldeberkoop.

GEVRAAGD:
###########
Een zeer brave pony, zonder gebreken, dressuurmatig goed aangereden ; cat D-E.
Liefst ruin. Leeftijd 6-12 jaar.
Verkeersmak. Prijs tot 4000 euro.

BESTEMD VOOR:
##############
Pony is bestemd voor de dochter van Diana (beslist geen held), zij wil er graag dressuur meerijden en wat springen.
Diana (52 jaar, heeft vroeger ook altijd gereden) wil er zo nu en dan recreatief meerijden.

BERICHT STUREN NAAR: Diana Mulder te Oldeberkoop, e-mailadres: diana.mulder@ hetnet.nl
tel. 06-102 182 73.
######################
Te koop gevraagd.