De opkomt bij de Jaarlijkse Ledenvergadering gehouden vrijdagavond 22 november j.l. was goed.
Maar liefst 17 leden incl. het bestuur gaven acte de presence.
Voorzitter Helga Koopstra-Veldman opende om 20.00 uur de vergadering. Na het behandelen van de eerste 10 agenda punten, ging men over tot de bestuursverkiezing.
Helga en Patricia waren aftredend en niet herkiesbaar. Maaike Bont, onze secretaresse, bedankte beide bestuursleden voor hun inzet en de gebruikelijke presentjes werden overhandigd. (Zie Facebook RSV NEO).
Annemarie Bosma en Danielle Jochems worden de nieuwe bestuursleden.
Het bestuur bestaat nu uit: Maaike Bont (secretaresse), Annemarie Bosma, Danielle Jochems, Evanita Methorst en Elly Sybrandy-Haringsma (penningmeester).
In de kascommissie nemen plaats: Wybren Koopstra en Ingrid Sanders met als reserve Henk de Vries.
Een heuglijk feit is dat RSV NEO volgend jaar. . .  75 JAAR  . . .  bestaat!!
Tenslotte onder het genot van een hapje en een drankje, perfect verzorgd door Jeanet en Rianne van PSC De Zuidstroom te Vinkega, speelde men een aantal spelletjes BINGO.
Hilarisch en de winnaars waren heel blij met hun prijzen!!
Het was een gezellige vergadering en voor degene, die niet aanwezig waren:
Je Had Erbij Moeten Zijn!!