Lessen

Over onze lessen…

De maandagavond is de vaste lesavond.

Er wordt lesgegeven bij PSC De Zuidstroom te Vinkega.
Noordwolderweg 8a
8393 RE Vinkega

Onze instructrice is Claudia Vega.
De lestijden op de maandagavond zijn van 19.00 uur tot 21.00uur.

Nieuwe ponyleden kunnen 3 gratis proeflessen volgen.
Nieuwe paardenleden kunnen 1 proefles volgen.
Zowel paardenleden, als ponyleden kunnen gastlessen volgen: kosten 10 euro/per les.
(Zoals bovenstaand reeds wordt vermeld voor gastlessen moet men wel lid van RSV NEO zijn).

Tijdens de lessen is het dragen van een veiligheidshelm/cap verplicht!

Voor het afmelden en belangrijke informatie over de maandag-avond les kunnen
de lessende leden gebruik van een groeps-app.
Men kan hieraan toegevoegd worden.