Lessen

Over onze lessen…

De maandag- en dinsdagavond zijn de vaste lesavonden.

Er wordt lesgegeven bij PSC De Zuidstroom te Vinkega.
Noordwolderweg 8a
8393 RE Vinkega

Onze instructrices zijn Jolanda Naberhuis, Joyce Haaijer-van der Meulen en Anica Kortekaas.

Jolanda Naberhuis geeft op maandagavond les.
De lestijden op de maandagavond zijn momenteel van 19.00 uur tot 20.00uur.

Op de dinsdagavond van half 8 tot half 9, wordt in de ene week een dressuurles verzorgd door Joyce en in de andere week wordt een springles gegeven door Anica Kortekaas.

Nieuwe ponyleden kunnen 3 gratis proeflessen volgen.
Nieuwe paardenleden kunnen 1 proefles volgen.
Zowel paardenleden, als ponyleden kunnen gastlessen volgen: kosten 10 euro/per les.
(Zoals bovenstaand reeds wordt vermeld voor gastlessen moet men wel lid van RSV NEO zijn).

Tijdens de lessen is het dragen van een veiligheidshelm/cap verplicht!

Voor het afmelden en belangrijke informatie over de maandag- en dinsdagavond les maken
de lessende leden gebruik van een groeps-app.
Men kan hieraan toegevoegd worden.
Voor de maandagavond contact opnemen met Elly :    06-237 40 480.
Voor de dinsdagavond   contact opnemen met Helga : 06-107 30 748.