Lessen

Over onze lessen…

De maandag- en dinsdagavond zijn de vaste lesavonden.

Er wordt lesgegeven bij PSC De Zuidstroom te Vinkega.
Noordwolderweg 8a
8393 RE Vinkega

Onze instructrices zijn Marjoke Oenema-Hop, Anica Kortekaas en Claudia Vega.

Instructie voor de maandagavond wordt verzorgd door Claudia Vega.
De lestijden op de maandagavond zijn van 19.00 uur tot 21.00uur.

Op de dinsdagavond van 19.15 uur tot 20.15 uur, wordt in de ene week een dressuurles verzorgd door Marjoke Oenema -Hop en in de andere week wordt een springles gegeven door Anica Kortekaas.

Nieuwe ponyleden kunnen 3 gratis proeflessen volgen.
Nieuwe paardenleden kunnen 1 proefles volgen.
Zowel paardenleden, als ponyleden kunnen gastlessen volgen: kosten 10 euro/per les.
(Zoals bovenstaand reeds wordt vermeld voor gastlessen moet men wel lid van RSV NEO zijn).

Tijdens de lessen is het dragen van een veiligheidshelm/cap verplicht!

Voor het afmelden en belangrijke informatie over de maandag- en dinsdagavond les maken
de lessende leden gebruik van een groeps-app.
Men kan hieraan toegevoegd worden.
Voor de maandagavond contact opnemen met Elly :    06-237 40 480.
Voor de dinsdagavond   contact opnemen met Helga : 06-107 30 748.