In het kader van de Aktie van Rabobank Heerenveen Zuidoost Friesland: “STEM OP UW FAVORIETE CLUB” doen wij naast onze aktie: het uitdelen van “flyers”aan familie, vrienden en personen die de paardensport een warm hart toedragen, . . . .  EEN LUDIEKE STUNT!

DONDERDAG 15 december a.s. zijn wij aanwezig in de omgeving van de Van Harenstraat en ons einddoel is de Rabobank, kantoor Wolvega.
Ons motto is:  VOOR WAT, HOORT WAT!

NIEUWSGIERIG?? KOM KIJKEN!!
ruitersportver-001