Maandagavond 9 januari a.s. komt om half 7 weer de ponymeter in Paardensportcentrum De Zuidstroom te Vinkega.
Men hoeft niet af te spreken, maar kan zo langs komen om de pony te laten meten.
Wedstrijdpony’s tm 8 jaar moeten jaarlijks tussen 1 januari en 1 april worden gemeten.
Kan je pony niet voor 1 april worden gemeten, door bijv. een nieuwe aankoop, dan zal de  pony voor de eerste start  moeten worden gemeten.
De kosten bedragen 10 euro per pony.
VERGEET NIET HET PONY-PASPOORT MEE TE NEMEN!!!
ponys-meten