He, he, eindelijk!!!
Na 11 weken een verplichte “Corona-stop” te hebben uitgezeten, was er gisteravond 2 juni j.l. eindelijk weer clubles.
De dinsdagavond-lessers hadden de primeur!
Om 19.15 uur begon de les bij Paardensportcentrum De Zuidstroom te Vinkega.
Er zijn 2 rijbakken in gebruik en wij rijden in de manege van 20 bij 60 m.
Marjoke Oenema-Hop gaf deze avond dressuurles en aanwezig waren:
Amarinske, Helga, Ingrid, Senna en Wybren. Danieka Verra is gast-ruiter in deze groep. Wanneer er een uitvaller is rijdt zij mee.
Volgende week maandagavond 8 juni a.s. beginnen de maandagavondlessers weer, deze week is er zowel voor de maandagavond- als de dinsdagavondgroep springles.
Even een impressie:
Onze trouwe dinsdag-avond supporters Susan en Jan; een kopje thee aangeboden door Jeanette van Veen van PSC. De Zuidstroom voor instructie Marjoke Oenema-Hop en de lessers!!