RSV NEO kan per januari 2021 weer 2 nieuwe leden welkom heten en wel Marleen Hommes uit Assen en Kiki Weerheijm uit Noordwolde.
RSV NEO wenst deze leden in de toekomst veel rijplezier.
****
De lessers hebben momenteel nog steeds te maken met een algehele lockdown en clublessen in Paardensportcentrum De Zuidstroom te Vinkega zijn nog niet mogelijk.
*****
RSV NEO heeft alle leden per mail op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen van de Ruitersportvereniging  NEO ter vervanging van een Algemene Ledenvergadering.
Als er behoefte is om een Algemene Ledenvergadering te houden is dat mogelijk, maar door de Corona crisis heeft de vereniging 4 maanden uitstel.
Het financieel verslag ligt ter inzage bij de penningmeester Elly Sybrandy-Haringsma en het jaarverslag 2019-2020 is als bijlage verzonden.
Wat de bestuursverkiezing betreft Elly Sybrandy-Haringsma (penningmeester)is aftredend, maar herkiesbaar en voor de bestuursfunctie van Evanita Methorst (bestuurslid) is een vacature.
Een nieuw lid voor de kascommissie is ingevuld.
Tot nu toe hebben 3 leden persoonlijk gereageerd op de bestuursverkiezing en 3 leden persoonlijk op de kwestie wat te doen bij:  “uitval van de lessen door weersomstandigheden”,  t.w. wel of niet vergoeden van de les.
RSV NEO heeft contact met deze leden.
******
Nog even een leuk nieuwtje. . . . . . . . .
Renata van Steijn, moeder van ons lid, Noor van der Vliet, is de koning te rijk!!
KWPN Gelders paard van het jaar 2020 is geworden Independent Little Me.
De 8-jarige hengst is gefokt door Marc Rothengatter en Renata van Steijn.
Als 3-jarige werd Independent Little Me ( Afstamming:  V. Uno Don Diego en M. Wendela(ster pref. San Remo)   tot kampioen uitgeroepen bij de Gelderse hengsten.
Daarna volgden nog vele successen, zie verslag  www.kwpn.nl
******
Renata proficiat!!!
*******
Foto: Independent Little Me.