Voor deelname aan de KNHS wedstrijden geldt, dat alle pony’s moeten zijn gemeten, voordat de pony wordt uitgebracht in de wedstrijd.
Het meten dient t/m de 8 jarige leeftijd jaarlijks plaats te vinden tussen 1 januari en 1 april.
Wanneer een pony niet binnen deze periode gemeten kan worden, dan moet de pony voor de 1e start worden gemeten.
Maandagavond 12 april a.s. kan men de pony laten meten in PSC. De Zuidstroom te Vinkega.
Aanvang 18.30 uur en de kosten bedragen 10 euro.
I.v.m. de Corona beperkingen gelden de volgende regels:
Gaarne opgeven bij Elly Sybrandy   Tel 06- 237 40 480   of per e-mail   esybrandy@home.nl
Men krijgt een tijdstip waarop je met de pony wordt verwacht.

Er mag naast de begeleider van de pony nog 1 persoon bij de meting aanwezig zijn.
ANDERHALVE METER afstand en een MONDKAPJE zijn verplicht.
BELANGRIJK:  VERGEET NIET HET PONY-PASPOORT MEE TE NEMEN.